ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง เลื่อนวันเปิด - ปิด ภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

 

เลอน เปด ปด 64