พิมพ์
หมวด: ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ฮิต: 922

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง กำหนดการเก็บเงินบำรุงการศึกษาในสถานศึกษา และการระดมทรัพยากรเพื่อใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 

ของวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

310364 page-001.jpg

310364 page-002.jpg

DownLoadBT.gif