ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกาาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีการศึกษา 2564

(รับจากผู้สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3)

 

001

รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกาาต่อ

DownLoadBT.gif

 

 

 

ตัวอย่าง การกรอกเอกสารมอบตัว 2564

DownLoadBT.gif

 

 

หนังสือมอบตัวและสัญญาค้ำประกันการเป็นนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2564

DownLoadBT.gif

 

กำหนดการมอบตัว นักเรียน นักศึกษาระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2564 

ในวันพุธ ที่ 7 เมษายน 2564 

เวลากำหนดมอบตัว ปวช

 

แผนผังมอบตัววิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

แผนผัง 1

แผนผัง 2

แผนผัง 3