ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกาาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีการศึกษา 2564

(รับจากผู้สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3)

 

ประกาศ ปวช

รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกาาต่อ

DownLoadBT.gif

 

 

 

ตัวอย่าง การกรอกเอกสารมอบตัว 2564

DownLoadBT.gif

 

 

หนังสือมอบตัวและสัญญาค้ำประกันการเป็นนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2564

DownLoadBT.gif

 

กำหนดการมอบตัว นักเรียน นักศึกษาระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2564 

ในวันพุธ ที่ 7 เมษายน 2564 

เวลากำหนดมอบตัว ปวช

 

แผนผังมอบตัววิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

แผนผัง 1

แผนผัง 2

แผนผัง 3