ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง การหยุดพักผ่อนระหว่างปิดภาคเรียนที่ 2/2563

 

DownLoadBT.gif