พิมพ์
หมวด: ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ฮิต: 4739

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส.(ม.6) และ ปวส.(ปกติ) เป็นกรณีพิเศษ (โคตา)

ประจำปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

 

012.jpg

013.jpg

 

DownLoadBT.gif

 

 

ตัวอย่าง การกรอกเอกสารมอบตัว 2564

 

DownLoadBT.gif

 

 

หนังสือมอบตัวและสัญญาค้ำประกันการเป็นนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2564

DownLoadBT.gif