ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

 

เรื่อง การรับนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เพื่อขอใช้สิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น (ระดับปวส. และปริญญาตรี)

เป็นกรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2564 

 

DownLoadBT.gif

 

ดาวโหลดใบสมัคร คลิกที่นี่