ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง การรับนักศึกษาต่อ ในวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี เป็นกรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2564

  (ปวช. และปวส.ม.6)

 

DownLoadBT.gif

 

ดาวโหลดใบสมัคร คลิกที่นี่