ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง การรับนักศึกษาต่อ ในวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี เป็นกรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2564 

ปวส.ตรงสาขา

DownLoadBT.gif

 

ดาวโหลดใบสมัคร คลิกที่นี่