ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

 

 

เรื่อง กำหนดส่งผลการเรียนและประเมินผลการเรียนนักเรียน นักศึกษา

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ฉบับแก้ไข)

 

5.11.63.jpg