ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

 

 

เรื่อง เลื่อนกำหนดวันเปิด และ วันปิด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

และภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563

_n.jpg