ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำเเหน่งครูจ้างสอน แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

02112563.jpg