ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

 

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอน

แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

_n.jpg

8_n.jpg