ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

 

เรื่อง กำหนดวันเปิด และ วันปิด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

และภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563

 

_o.jpg