ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง ต่อสัญญาจ้างปีงบประมาณ 2564 ของลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน

DownLoadBT.gif