ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง ครูจ้างสอน แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

 

 

0002