ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งครูจ้างสอน แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง