ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) พุทธศักราช 2562

ประจำปีการศึกษา 2563

 

DownLoadBT.gif