ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง การจัดการเรียนรายวิชาสะสมหน่วยกิตเตรียมอาชีวศึกษา (Pre-Ved.)

และรายวิชาระยะสั้น ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

 

2020-07-29_163035.jpg