ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

 

0001 (1).jpg0002_2.jpg