ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งพนักงานราชการบริหารทั่วไป (ครู)

 

ดาวน์โหลดรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ

 

0001.jpg0002.jpg0003.jpg