ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู)

 

ดาวน์โหลดใบสมัครพนักงานราชการ

_-page-001.jpg_-page-002.jpg_-page-003.jpg_-page-004.jpg_-page-005.jpg_-page-006.jpg