ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูจ้างสอน