ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา จำนวน 1 อัตรา