ประกาศกำหนดการประชุมผู้ปกครอง ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ลงทะเบียนรายวิชา และเข้าค่ายคุณธรรม

ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563