ประกาศ

การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์

พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 3000 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

คลิกที่ปุ่มเพื่อดาวน์โหลดรประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคาร 3000 ตรม.

คลิกที่ปุ่มเพื่อดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคาร 3000 ตรม.