พิมพ์
หมวด: ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ฮิต: 807

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอนแผนกวิชาช่างยนต์ จำนวน 2 อัตรา