ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอนแผนกวิชาช่างยนต์ จำนวน 2 อัตรา