เผยแพร่ประกาศเครื่องปรับอากาศ-36000บีทียู

ประกาศเครื่องปรับอากาศ-36000-บีทียู

สเปคเครื่องปรับอากาศ-36000-บีทียู