ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
#ตำแหน่งครูจ้างสอนแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง จำนวน 1 อัตรา