กำหนดการ และแบบตอบรับการเข้าร่วมงาน Open house 2018

จัดขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอประชุมโรงอาหารวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี