ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอน
แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม(แล็บนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์)