ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง ยกเลิกการเรียนการสอนชดเชย

27.11.2566.jpg

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง การขายพัสดุชำรุด ปีงบประมาณ 2566

2.11.66.jpg

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง การเปิด-ปิด ภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2567

14.11.66.1.jpg

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง หยุดเรียนกรณีพิเศษ

201547.jpg

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง เปิดสอนภาคฤดูร้อนรายวิชาตามแผน และเรียนซ้ำ ประจำปีการศึกษา 2566

14.11.66.2.jpg