ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

 

เรื่อง การรับนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เพื่อขอใช้สิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น (ระดับปวส. และปริญญาตรี)

เป็นกรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2564 

 

DownLoadBT.gif

 

ดาวโหลดใบสมัคร คลิกที่นี่

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง การรับนักศึกษาต่อ ในวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี เป็นกรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2564

  (ปวช. และปวส.ม.6)

 

DownLoadBT.gif

 

ดาวโหลดใบสมัคร คลิกที่นี่

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำเเหน่งครูจ้างสอน

แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

06112563.jpg

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง การรับนักศึกษาต่อ ในวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี เป็นกรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2564 

ปวส.ตรงสาขา

DownLoadBT.gif

 

ดาวโหลดใบสมัคร คลิกที่นี่

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

 

 

เรื่อง กำหนดส่งผลการเรียนและประเมินผลการเรียนนักเรียน นักศึกษา

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ฉบับแก้ไข)

 

5.11.63.jpg