ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในสถานศึกษา

กัญชากัญชง

name1

 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1

 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ

กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน 0001

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน 0002

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน 0003

 

 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

EDR

 
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
เรื่อง กำหนดการส่งผลการเรียนและประเมินผลการเรียนนักเรียน นักศึกษา
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
 
กำหนดส่งผลการเรียน1 65