ดาวน์โหลดเอกสารเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 คลิกที่ปุ่มด้านล่าง

ประกาศ

เรื่อง การประกวดราคาซื้อ"ชุดพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาสร้างชิ้นงานนวัตกรรมใหม่"

ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ

การคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มและสถานพยาบาลตรวจสุขภาพนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

กำหนดการ และแบบตอบรับการเข้าร่วมงาน Open house 2018

จัดขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอประชุมโรงอาหารวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี