ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 

เรื่อง กำหนดการยื่นกู้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่า เลื่อนชั้นปี 

และสำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ทุกระดับชั้น ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

9.6.66 .1.jpg

9.6.66.2.jpg

 

 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอน

Scan2566-05-12_053639_000.jpg

Scan2566-05-12_053639_001.jpg

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง เปิดซ่อมแก้กิจกรรมของนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

c.3.jpg

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
 
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอน
 
10.5.1.jpg
10.5.2.jpg
10.5.3.jpg
 
 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

เรื่อง การประเมินผลกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

c.2.jpg