ข้อมูลบุคลากร

วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

 

อัตรากำลังของ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี  มีบุคลากรทั้งสิ้น    228   คน

 

 ข้าราชการ

ผู้บริหาร 5 คน
ข้าราชการครู 95 คน
ข้าราชการพลเรือน 3 คน
รวม 103 คน

ลูกจ้างประจำ

ทำหน้าที่สอน  - คน
ทั่วไป/สนับสนุน 11 คน
รวม  11 คน

 

พนักงานราชการ

ทำหน้าที่สอน    3 คน
ทั่วไป/สนับสนุน   1 คน
รวม   4 คน

 

 ลูกจ้างชั่วคราว

ทำหน้าที่สอน 66 คน
ทั่วไป/สนับสนุน 44 คน
รวม 110 คน