ข้อมูลบุคลากร

วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ประจำปีการศึกษา 2562 

อัตรากำลังของ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี มีบุคลากรทั้งสิ้น  231 คน

 ข้าราชการ

ผู้บริหาร 5 คน
ข้าราชการครู 90 คน
ข้าราชการพลเรือน 3 คน
รวม 98 คน

ลูกจ้างประจำ

ทำหน้าที่สอน  - คน
ทั่วไป/สนับสนุน 7 คน
รวม  7 คน

 

พนักงานราชการ

ทำหน้าที่สอน    3 คน
ทั่วไป/สนับสนุน   2 คน
รวม   5 คน

 

 ลูกจ้างชั่วคราว

ทำหน้าที่สอน 90 คน
ทั่วไป/สนับสนุน 31 คน
รวม 121 คน