วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี เข้าร่วมงานวันรำลึกการก่อตั้งเมืองอุดรธานี ประจำปี 2560 เพื่อน้อมรำลึกสำนึกในพระกรุณาธิคุณ และเกียรติคุณของ พลตรีพระเจ้าบรมวงค์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมพระผู้ก่อตั้งเมืองอุดรธานี ในวันพุธที่ 18 มกราคม 2560 โดยมีพิธีถวายราชสักการะ พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ณ อนุสาวรีย์พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม เวลา 07.00 น.

banner5