วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ได้คัดเลือกตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “ประชารัฐร่วมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 11 – 15 ธันวาคม 2559 ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพดังกล่าว นักศึกษาได้รับรางวัลดังต่อไปนี้ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ชื่อผลงาน เครื่องให้อาหารสัตว์ผ่านอินเตอร์เน็ต (Animal feeders) ประเภท องค์ความรู้ การนำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ภาคภาษาอังกฤษ ได้รับรางวัลชนะเลิศ คะแนนรวมประเภทที่ 10.1 ด้านนวัตกรรมซอฟแวร์ ชื่อผลงาน ระบบจุดขายหน้าร้านค้าขนาดเล็ก Point of Sale ประเภทที่ 10 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 3 ชื่อผลงาน เครื่องซีลสายเลือดอัตโนมัติ ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย จากการแข่งขันดังกล่าว ได้รับรางวัลเป็นโล่ห์เกียรติคุณ และเกียรติบัตรจากวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ในวันที่ 11 มกราคม 2560 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานีได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตร โดย ดร.สิทธิศักดิ์ ชำปฏิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ณ บริเวณหน้าเสาธง ให้กับนักศึกษาและครูผู้ควบคุมซึ่งเป็นผู้ทำคุณประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้กับวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี และนักศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขันได้นำโล่ห์เกียรติคุณ ที่ได้รับจากการแข่งขันทักษะจากอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ มอบให้กับวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่

https://www.facebook.com/pg/udontech.ac.th/photos/?tab=album&album_id=1319777064745673

banner5