วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ได้คัดเลือกตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 26 ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 19-23 ธันวาคม 2559 ณ จังหวัดสุรินทร์ ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพดังกล่าว นักศึกษาได้รับรางวัลดังต่อไปนี้ 1. ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ระดับ ปวช. สาขาช่างไฟฟ้า รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 2. ทักษะการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ระดับ ปวส. สาขาเทคนิคอุตสาหกรรม รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 3. ทักษะการทำหุ่นจำลอง ระดับ ปวช. สาขาสถาปัตยกรรม รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 4. ทักษะการออกแบบสถาปัตยกรรม ระดับ ปวส. สาขาสถาปัตยกรรม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 5. ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. สาขาอิเล็กทรอนิกส์ รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันดังกล่าว ได้รับรางวัลเป็นโล่ห์เกียรติคุณ และเกียรติบัตรจากอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ในวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2559 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานีได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตร โดย ดร.สิทธิศักดิ์ ชำปฏิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ณ บริเวณหน้าเสาธง ให้กับนักศึกษาและครูผู้ควบคุมซึ่งเป็นผู้ทำคุณประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้กับวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี และนักศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขันได้นำโล่ห์เกียรติคุณ ที่ได้รับจากการแข่งขันทักษะจากอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ มอบให้กับวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

1

banner5