วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี จักกิจกรรมเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรม พิธีเข้าประจำกองลูกเสือวิสามัญและประดับแถบสามสี ระหว่างวันที่ 10-12 ธันวาคม 2559 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดอุดรธานี บ้านโคกก่อง ต.กุดสระ อ.เมือง จ.อุดรธานี

12345678910

ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่

https://www.facebook.com/pg/udontech.ac.th/photos/?tab=album&album_id=1291653074224739

banner5