กองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี จัดโครงการ "วันวชิราวุธ" วันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ขึ้น ในวันศุกร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ณ หอประชุมโรงอาหาร วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

123456789

ดูรูปภาพเพิ่ีมเติมได้ที่

https://www.facebook.com/pg/udontech.ac.th/photos/?tab=album&album_id=1268964953160218

banner5