องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี จัดพิธีเปิด การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 16-23 พฤศจิกายน 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี เพื่อคัดเลือกตัวแทนระดับสถานศึกษา เข้าร่วมการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2559

12345678

ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่

https://www.facebook.com/pg/udontech.ac.th/photos/?tab=album&album_id=1259226774134036

banner5