อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี กำหนดให้มีการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ "ประชารัฐร่วมพัฒนาสุดยอดรวัตกรรมอาชีวศึกษา เทิดไท้องค์ราชัน" ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้อง convention Hall ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดอุดรธานี เพื่อคัดเลือกสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ เข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีนายสมหวัง พ่วงบางโพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในการเปิดงาน ประกวดสิงปรปะดิฐ์ของคนรุ่นใหม่ 2559

1234567810

ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่

https://www.facebook.com/pg/udontech.ac.th/photos/?tab=album&album_id=1258961790827201

banner5