คณะผู้บริหารวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีร่วมพิธีแห่ผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2559 ว่าในปีพุทธศักราช 2559 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณโปรดเกล้าฯ ให้กระทรวงศึกษาธิการนำผ้าพระกฐินพระราชการไปถวาย ณ วัดโพธิสมถรณ์ พระอารามหลวง ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี ในวันที่ 11 พฤศจิการยน 2559

12456789

ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่

https://www.facebook.com/pg/udontech.ac.th/photos/?tab=album&album_id=1253177141405666

banner5