กิจกรม 999,999 คน ปฏิภาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์ พร้อมกันกับอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ได้มาปฏิญาณตนจะทำความดีและทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.09 น. ณ โรงอาหารวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

1234567891112

banner5