คณะผู้บริหาร อศจ.อุดรธานี เข้าร่วมประชุม Video Conference ณ ห้องสมาร์ทคลาสรูม วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี โดยมี ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานประชุมทางไกล (Video Conference) เพื่อชี้แจงกิจกรรม ๙๙๙,๙๙๙ คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์ และการทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ในวิชาชีพต่างๆเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา

1.2356789

banner5