วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ได้จัดกิจกรรม “ทำความดีเพื่อพ่อ” เพื่อถวายเป็นราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช ภายใต้โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) งานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ได้จัดทำริบบิ้นสีดำไว้อาลัย เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชน หน่วยงานต่าง ๆ โดยวันที่ 31 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน นำริบบิ้นสีดำไว้อาลัย ไปมอบให้นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เพื่อนำไปแจกจ่ายให้ประชาชนทั่วไป

1234

banner5