คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมพิธีพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัณรสมวาร (15 วัน) จังหวัดอุดรธานี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 27 ตุลาคม 2559 เวลา 16-19 ณ สนามทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุดรธานี

12345678910

banner5