newsletter.png

responsive slider joomla free

IMAGE ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี เรื่อง ยกเลิกการเรียนการสอนชดเชย
วันจันทร์, 27 พฤศจิกายน 2566
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี เรื่อง... Read More...
IMAGE ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี เรื่อง การขายพัสดุชำรุด ปีงบประมาณ 2566
วันจันทร์, 27 พฤศจิกายน 2566
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี เรื่อง... Read More...
IMAGE ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี เรื่อง หยุดเรียนกรณีพิเศษ
วันพฤหัสบดี, 23 พฤศจิกายน 2566
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี เรื่อง... Read More...
IMAGE ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี เรื่อง การเปิด-ปิด ภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2567
วันอังคาร, 14 พฤศจิกายน 2566
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี เรื่อง การเปิด-ปิด... Read More...
IMAGE เผยแพร่รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2565
วันจันทร์, 25 กรกฎาคม 2565
เผยแพร่รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ... Read More...
IMAGE เผยแพร่รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2563
วันอังคาร, 31 สิงหาคม 2564
  เผยแพร่รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ... Read More...
IMAGE เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2566
วันจันทร์, 06 พฤศจิกายน 2566
เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2566              ... Read More...
IMAGE เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2566
วันจันทร์, 09 ตุลาคม 2566
เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2566 Read More...
IMAGE เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2566
วันอังคาร, 05 กันยายน 2566
เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2566 Read More...
IMAGE เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2566
วันอังคาร, 08 สิงหาคม 2566
เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 Read More...
IMAGE เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2566
วันพฤหัสบดี, 06 กรกฎาคม 2566
เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2566 Read More...
IMAGE เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2566
วันอังคาร, 06 มิถุนายน 2566
เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 Read More...
IMAGE เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 2566
วันพุธ, 03 พฤษภาคม 2566
เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 2566 Read More...
IMAGE เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2566
วันจันทร์, 10 เมษายน 2566
เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2566 Read More...
IMAGE เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566
วันพุธ, 08 มีนาคม 2566
เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 Read More...
IMAGE เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2566
วันจันทร์, 06 กุมภาพันธ์ 2566
เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2566 Read More...

banner5