IMAGE ขั้นตอนการมอบตัว และขึ้นทะเบียนการเป็นนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
วันศุกร์, 01 เมษายน 2559
  ขั้นตอนการมอบตัว และขึ้นทะเบียน การเป็นนักเรียน... Read More...
IMAGE ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปวช. และปวส(ปกติ,ม.6)
วันพฤหัสบดี, 31 มีนาคม 2559
  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปวช.... Read More...
IMAGE ประกาศราชชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และห้องสอบ
วันศุกร์, 25 มีนาคม 2559
  ดาวน์โหลดรายชื่อผู้มุสิทธิ์สอบ ปละห้องสอบ... Read More...