^กลับสู่ด้านบน
 • 1 รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ "โครงสร้างด้วยไม้ไอศกรีม"
  แผนกวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ได้เข้าร่วม "โครงการแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์วิชาการด้านโครงสร้างด้วยไม้ไอศกรีม" สายงานวิศวกรรมโยธา ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2556 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา ผลการแข่งขันได้รับรางวัลชนะเลิศรับถ้วยพระราชทาน และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
 • 2 ชนะเลิศระดับเหรียญทอง และรองชนะเลิศระดับเหรียญเงิน การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ
  วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี แผนกวิชาสถาปัตยกรรม ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ ครั้งที่ 22 ระหว่างวันที่ 11-15 กุมภาพันธ์ 2556 ณ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาสถาปัตยกรรม ทักษะงานออกแบบสถาปัตยกรรม ได้ส่งนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 3 ทีม ได้รับรางวัล ชนะเลิศระดับเหรียญทอง และ รองชนะเลิศระดับเหรียญเงิน
 • 3 พิธีเปิดการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
  พิธีเปิดการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี ท่านผู้อำนวยการ ดร.สิทธิศักดิ์ ชำปฏิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ได้เข้าร่วมพิธีเปิดฯ และขึ้นรับรางวัลหน่วยมาตรฐานองค์การนักวิชาชีพฯ ดีเด่น สถานศึกษาขนาดใหญ่ ระดับ อศจ. วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
 • 4 พิธีวางพวงมาลาอนุสรณ์สถานวีรชนค่ายเสนีย์รณยุทธ
  เนื่องในวันพุธ ที่ 19 พ.ย.2557 เป็นวันคล้ายวันสถาปนาค่ายเสนีย์รณยุทธ ครบรอบ 61 ปี กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 ได้กำหนดจัดพิธีวางพวงมาลา อนุสรณ์สถานวีรชน ค่ายเสนีย์รณยุทธ เพื่อรำลึกถึงเกียรติประวัติ คุณงามความดี และสดุดีวีรชนนักรบกล้าตำรวจตระเวนชายแดน ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในการรักษาความมั่นคงภายในและปกป้องอธิปไตยของชาติ โดยมี นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ (ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี) และนายวรสิทธิ์ ขุนค้า , นายสุชาติ คงเจริญ เป็นผู้ร่วมวางพวงมาลาอนุสรณ์สถานวีรชนค่ายเสนีย์รณยุทธ
 • 5 วันปิยมหาราช 2557
  เนื่องด้วยวันที่ 23 ตุลาคม 2555 เป็นวันคล้ายวันสวรรคต แห่งพระบาทสมเด็จประปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยมหาราช ได้เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่ง ซึ่งจังหวัดได้กำหนดจัดพิธี วางพวงมาลาถวายราชสักการะ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ตั้งแต่เวลา 07.00 น. มีคณะผู้บริหาร ครูแผนกช่างกลโรงงาน คณะกรรมการ อชท. เข้าร่วมพิธีสักการะ โดยมีนายนพวัชร สิงห์ศักดา ( ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ) เป็นประธานในพิธี
baner

พยากรณ์อากาศ

ราคาน้ำมัน

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

Display # 
Title
กำหนดการส่งผลการเรียนและประเมินผลการเรียน นักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่2/2557
กำหนดการสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ (Vocational Standards)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ กรณีพิเศษ(โควตา) ประจำปีการศึกษา 2558
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ V-NET ประจำปีการศึกษา 2557 --13/01/2558--
ประกาศการขายวัสดุเสื่อมสภาพ ประจำปี2556 --9/01/2558--
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ครั้งที่2 --25/12/2557--
ประกาศการปิดสถานศึกษากรณีพิเศษ
ประกาศการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานีเป็นกรณีพิเศษ(โควตา)ระดับปวช. และปวส. ประจำปีการศึกษา 2558 --3/12/2557--
ประกาศการดำเนินการเพื่อออกฝึกงานประจำภาคเรียนที่3(ภาคฤดูร้อน)ปีการศึกษา2557 และภาคที่1 ปีการศึกษา 2558 --3/12/2557--

ข่าวกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2556

สุขสันต์วันครอบครัว ปีใหม่ 2558สุขสันต์วันครอบครัว ปีใหม่ 2558

สุขสันต์วันครอบครัว เทคนิคอุดรธานี Happy New Year 2015 วันที่ 25 ธันวาคม 2557

พิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญฯ ปี2557พิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญฯ ปี2557

พิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญ และประดับแถบสามสี ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 20- 22 ธันวาคม 2557 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดอุดรธานี

พิธีงานเฉลิมพระชนมพรรษา"5 ธันวามหาราช" เย็นพิธีงานเฉลิมพระชนมพรรษา

คณะผู้บริหาร คณะครู วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ร่วมพิธีการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา "5 ธันวามหาราช" จัดขึ้นโดยจังหวัดอุดรธานีภาคค่ำ- พิธีจุดเทียนถว [ ... ]

พิธีงานเฉลิมพระชนมพรรษา"5 ธันวามหาราช" ช่วงเช้าพิธีงานเฉลิมพระชนมพรรษา

คณะผู้บริหาร คณะครู วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ร่วมพิธีการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา "5 ธันวามหาราช" จัดขึ้นโดยจังหวัดอุดรธานี ภาคเช้า- ร่วมพิธีถวาย [ ... ]

ข่าวงานวิจัยพัฒนาฯ

IMAGE ข้อกำหนดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557
Tuesday, 04 November 2014
ข้อกำหนดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่... Read More...
IMAGE แบบฟอร์มการเขียนรายงานวิจัยฯ ประจำปีการศึกษา2556
Thursday, 06 March 2014
แบบฟอร์มการเขียนรายงานวิจัยฯ ประจำปีการศึกษา 2556... Read More...
IMAGE สรุปผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจ.อุดรธานี ปี2556
Thursday, 09 January 2014
ส่งรายงานสรุปผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่... Read More...
IMAGE เอกสารการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจำปี 2556
Tuesday, 29 October 2013
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา... Read More...
IMAGE ขอเชิญส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่จากท่อและอุปกรณ์PVC
Monday, 28 October 2013
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ... Read More...
IMAGE โคงการลดปัญหาการออกกลางคัน ประจำปี2556
Wednesday, 18 September 2013
 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา... Read More...

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

VDO แนะนำวิทยาลัย

นักศึกษาแลกเปลี่ยน AFS

ระบบบริหารสารสนเทศ

เว็ปไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสำนักอำนวยการ

ข่าวการศึกษา

Copyright © 2013. วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี : เลขที่ 3 ถนน วัฒนานุวงศ์ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 | E-mail : webmaster@udontech.ac.th | Tel. 042-221538 Rights Reserved.