^Back To Top
 • 1 รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ "โครงสร้างด้วยไม้ไอศกรีม"
  แผนกวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ได้เข้าร่วม "โครงการแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์วิชาการด้านโครงสร้างด้วยไม้ไอศกรีม" สายงานวิศวกรรมโยธา ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2556 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา ผลการแข่งขันได้รับรางวัลชนะเลิศรับถ้วยพระราชทาน และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
 • 2 ชนะเลิศระดับเหรียญทอง และรองชนะเลิศระดับเหรียญเงิน การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ
  วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี แผนกวิชาสถาปัตยกรรม ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ ครั้งที่ 22 ระหว่างวันที่ 11-15 กุมภาพันธ์ 2556 ณ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาสถาปัตยกรรม ทักษะงานออกแบบสถาปัตยกรรม ได้ส่งนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 3 ทีม ได้รับรางวัล ชนะเลิศระดับเหรียญทอง และ รองชนะเลิศระดับเหรียญเงิน
 • 3 ศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง
  วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ได้จัดกิจกรรม "Open Clremmony Asean Corner" วันพุธ ที่19 มิถุนายน 2556 ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง
 • 4 พิธีรับใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
  วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ได้จัดพิธีรับใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2556 ในวันวันที่ 12 มีนาคม 2557 เวลา 07.00 น. ห้องอุดรดุษฎี โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ เวียงเพิ่ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี เป็นประธานในการมอบใบประกาศนียบัตร
 • 5 โครงการ อาชีวเอ็กโป 2013
  ด้วยบริษัทแอ๊บโซลูทท์ อัลลาย แอนซ์ จำกัด (ประเทศไทย) ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี จัดกิจกรรมโครงการ อาชีวเอ็กโป 2013 และงานสัปดาห์วิชาการ ภายใต้แนวความคิดหลัก "คนพันธ์อา ต้นกล้าอุตสาหกรรม"เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ช่างอุตสาหกรรม ตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ และเพื่อเป็นการแนะแนวการศึกษา ของวิทยาลัยได้นำเสนอผลงานวิชาการของแผนกช่างต่างๆ ระหว่างวันที่ 29-30 มกราคม 2556 ณ หอประชุมโรงอาหารวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี โดยมีนายเสนีย์ จิตตเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิดงานครั้งนี้
baner

พยากรณ์อากาศ

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

Display # 
Title
ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ รอบที่1 ประจำปีการศึกษา2557
เชิญชวนเสนอผลงานเพื่อเข้ารับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ
ประมาณการค่าใช้จ่ายอุปกรณ์นักเรียน นักศึกษา ประจำปี2557
ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา2557
ประกาศ แจ้งเลื่อนกำหนดการทดสอบเข้าใหม่ ประจำปีการศึกษา2557
ประกาศ กำหนดการเปิด ปิด ประจำปีการศึกษา2557
รายงานยอดรับสมัครนักเรียน ประจำปี 2557
แบบฟอร์มการเขียนรายงานวิจัยฯ ประจำปีการศึกษา2556
ตรวจผลคะแนนสอบ V-NET ประจำปีการศึกษา 2556
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ฯ ประจำปี2557

ข่าวกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2556

พิธีรับใบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา2556พิธีรับใบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา2556

        วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ได้จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิช [ ... ]

การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ ครั้งที่ 23การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ ครั้งที่ 23

            สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)ได้จัดงานมหกรรมอาชีวศึกษาการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยและ [ ... ]

แข่งขันทักษะวิชาชีพระดับภาค ครั้งที่23แข่งขันทักษะวิชาชีพระดับภาค ครั้งที่23

     สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)ได้จัดงานมหกรรมอาชีวศึกษาการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยและการแข่ง [ ... ]

พิธีรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯพิธีรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ

     สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเทพภูเงิน  [ ... ]

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

นายพงษ์ศักดิ์ เวียงเพิ่ม 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

VDO แนะนำวิทยาลัย

นักศึกษาแลกเปลี่ยน AFS

ระบบบริหารสารสนเทศ

เว็ปไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ราคาน้ำมัน

ข่าวสำนักอำนวยการ

ข่าวการศึกษา

Copyright © 2013. วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี : เลขที่ 3 ถนน วัฒนานุวงศ์ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 Rights Reserved.


Facebook twitter flicker skype youtube digg